Close

Doporučené informace

Bezpečnostní služba
Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pracovníci bezpečnostní služby budou jednotně oblečeni a označeni nápisem SECURITY. Při jakémkoli problému s ochrankou upozorněte pořadatele. Pro příjemný a bezproblémový chod festivalu je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí. O bezpečnost mimo areál se stará Policie ČR.

Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby:

  • kontrola identifikačních náramků při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol
  • osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů)
  • vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez identifikačního náramku, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek)
  • usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost
  • pomoc handicapovaným návštěvníkům při vstupu do bariérových prostor, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení

Hygiena
Na festivalu jsou k dispozici i mobilní WC, mimo standartních WC. Doporučujeme pro každý případ mít vlastní zásobu toaletního papíru. V areálu festivalu jsou k dispozici umývárny, tzv. koryta s pitnou vodu a sprchy s teplou vodou. Sprchy jsou k dispozici obyvatelům stanového městečka zcela zdarma. Prosíme neplýtvejte a šetřete s vodou! Ve festivalovém areálu je dostatečný počet odpadkových košů a kontejnerů. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu.

Informační  místo – „bar Borovinka“
Na festivalu je zřízeno informační místo („bar Borovinka“), kde si návštěvník může zdarma vyzvednout tištěný festivalový program. V rámci festivalu je v areálu zajištěn prodej festivalových upomínkových předmětů, eventuálně předmětů účinkujících.
Informační místo je otevřeno  pá-so od 12.00 do 24.00.

Občerstvení
Na festivalu je na základě pečlivého výběru dodavatelů zajištěn dostatečný počet pivních stanů a stánků s širokým sortimentem teplých i studených jídel a alko a nealko nápojů. Při zjištění, či nespokojenosti s kvalitou jídla a pití, kontaktujte za pořadatele festivalu odpovědnou osobu.

Odpad
V prostorách festivalového areálu včetně stanového městečka je umístěno dostatečně množství odpadkových košů. Tyto koše budou pravidelně vyváženy. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu ve svém okolí a odpadkové koše využívali. V případě, že bude odpadkový koš plný, zanechte prosím smetí na zemi vedle odpadkového koše.

Program
Festivalový program obdrží každý návštěvník zdarma na vyžádání při vstupu do areálu nebo na informačním místě. Obsahuje většinu informací o festivalu, harmonogram vystoupení v jednotlivých dnech, informace o účinkujících, orientační mapu areálu a základní praktické informace. Více info najdete v sekci Program.

Provoz areálu
Otevírací doba areálu festivalu: 
pátek                          14:00 – 02:00
sobota                        12:00 – 02:00
Otevírací doba stanového městečka:
Stanové městečko se pro návštěvníky otevře v pátek  22.6. ve 14:00 a uzavře se v neděli 24.6. ve 14:00 hodin

První pomoc
Festival má k dispozici zdravotní personál. Informace vám  podají označení členové pořadatelské služby. V případě úrazu mimo dosah festivalové zdravotnické služby volejte číslo záchranné služby 155.

Nezapomeňte, že pro volajícího platí základní pravidlo: srozumitelně říci, kdo volá, kde a komu se co stalo a jaké má pacient obtíže. Měl by také uvést telefonní kontakt, kdyby si operátorka musela ověřit nějaké údaje či se doptat na cestu, když sanitka nemůže najít místo zásahu. Pokud se člověk v ohrožení života nachází v místech, kde je orientace složitá, je lépe vyslat někoho naproti sanitce, aby jí ukázal cestu. Také je dobré popsat výrazné orientační body v okolí. Když volající popisuje zdravotní stav pacienta, měl by se podle ní zaměřit na to nejdůležitější. Je pacient při vědomí? Dýchá normálně? Co ho bolí? Krvácí? Je bledý, zmatený, nebo přesně dokáže popsat, co se mu stalo? Kdy a jak potíže vznikly? Volající by měl zachovat klid a nepropadat panice. Dispečerky ho budou navádět při poskytování první pomoci, než dorazí sanitka.

Stanové městečko
Pro Ty, kteří budou chtít v areálu přenocovat, budou vyčleněna přímo v oploceném areálu místa pro stanování. Ke vstupu a využití služeb stanového městečka opravňuje zakoupená vstupenka na festival a zapacený poplatek ve výši 100 Kč za malý stan, 200 Kč za velký. Poplatek za stan je prosím nutné nahlásit a zaplatit u hlavního vstupu do areálu, kde následně obdržíte identifikační náramek zelené barvy s nápisem „Autocamp Borovinka“, kterým viditelně Váš stan označíte (poutko,šnůrka,zip). V ceně je zahrnuto zajištění hygienického servisu, osvětlení a ostraha stanového městečka. Kapacita je dostatečná, ale samozřejmě omezená. V případě postaveného, ale neoznačeného stanu má pořadatel právo tento stan odstranit.
Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně jakékoli zábavné pyrotechniky. Veškeré odpadky prosím vyhazujte do odpadkových košů, rozmístěných v prostorách městečka. Do stanového městečka je zakázáno zajíždět s motorovými vozidly. Pořadatel nenese odpovědnost za odložené věci ve stanovém městečku. Rezervace místa pro stan není možná.

Telefony
Lokalita festivalu je pokryta signálem všech domácích operátorů. V případě výjimečné situace (úraz, požár apod, …) kontaktujte zdravotnickou službu, bezpečnostní službu či pořadatele. Veřejné telefonní automaty se v areálu festivalu nenachází, můžete využít telefonní automaty v obci Koněšín.

Ubytování
Nejjednodušší ubytování nabízí stanové městečko festivalu.

Věci s sebou
Na festival byste si neměli zapomenout s sebou vzít: průkaz pojištěnce, občanský průkaz, platnou vstupenku, peníze nebo platební kartu, hygienické potřeby (mýdlo, toaletní papír, ručník), potřebné léky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, plavky, pláštěnku, dostatek oblečení v případě špatného počasí a v případě nocování stan, karimatku a spacák.

Zdraví
Chraňte si své zdraví. Buďte k sobě navzájem ohleduplní, spolupracujte se zdravotníky, pořadateli i bezpečnostní službou. Nehazardujte s látkami, které jsou zdraví škodlivé, které jsou zakázané a jejichž složení neznáte. Chraňte se před slunečním zářením, chraňte se před nadměrným hlukem. V případě úrazu i v případě podezření na zdravotní problémy (i kohokoliv neznámého) kontaktujte zdravotíky. Přejeme Vám příjemný pobyt a návrat ve zdraví. Nenašli jste zde hledané informace?