Close

Návštěvní řád

Návštěvní řád Koněšínského Vendelína

 

1.       Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu festivalu, vyjadřuje její držitel souhlas s tímto návštěvním řádem.

2.       Zakoupenou vstupenku z předprodeje si návštěvník vymění na pokladně za festivalovou pásku. Při uhrazení vstupného na místě, obdrží návštěvník festivalovou pásku přímo. S touto páskou může návštěvník areál opouštět a zase se do něj vracet. Festivalovou pásku jsou návštěvníci povinni v areálu festivalu nosit viditelně na zápěstí ruky a na vyžádání ji ukázat pracovníkům bezpečnostní agentury nebo pořadatelům.

3.       Festivalová páska je nepřenosná na další osobu. Při přestřižení, přetržení nebo jiném znehodnocení nebo poškození pásky, může být z areálu návštěvník vykázán nebo naopak do něj nemusí být vpuštěn.

4.       Osobám mladším 15-ti let je vstup povolen v doprovodu osoby starší 18-ti let.

5.       Vstup se zvířaty není povolen. Inteligentní majitel se psem na vodítku do areálu MŮŽE, neboť pes je „nejlepší přítel člověka“ a my ho nepočítáme mezi zvířata.

6.       Nezbytné zdravotní ošetření bude zajištěno zdravotním personálem v chatce č.19 – vedle pódia. V případě úrazu mimo dosah festivalové zdravotnické služby, či úrazu mimo areál, volejte 155 či 112.

7.       Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku (ztráty a odcizení věcí) a zdraví návštěvníků způsobené nezodpovědným přístupem ostatních přítomných.

8.       Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, zrušení či předčasné ukončení festivalu v důsledku nepříznivého počasí, kvůli ochránění zdraví účastníků a majetku.

9.       Je zakázáno vnášet zbraně (vč. nožů a nůžek), obranné prostředky, skleněné nádoby, hořlaviny, drogy a omamné látky, injekční stříkačky, předměty ohrožující  bezpečnost osob, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka… apod.

10.     Je zakázáno vstupovat do areálu osobám silně podnapilým, či pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.

11.     Je zakázáno přelézat ploty, zvuková a technická zařízení, vcházet na podium a vstupovat do vymezených prostor pro účinkující, hosty a technické  pracovníky.

12.     Je zakázáno rozdělávat oheň mimo místa vymezená pořadatelem.

13.     Je zakázáno rozdávat či umisťovat v areálu jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné marketingové aktivity bez povolení pořadatele.

14.     Uhrazené vstupné se nevrací. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona

15.     V prostorách, v nichž se festival koná, může být zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů z vystoupení jednotlivých účinkujících a to i pro soukromou potřebu.

16.     Návštěvníci porušující návštěvní řád budou vykázáni z areálu bez náhrady  vstupného.